Rješenje HANFA-e od 22. travnja 2021 - Obavijest

U postupku posrednog nadzora pokrenutom nad poslovanjem društva Blue Iris Resolution d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je dana 22. travnja 2021. godine Rješenje kojim je naloženo otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
Predmetno Rješenje objavljeno je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te je dostupno ovdje.